spřátelené weby www.cald.cz www.discgolf.cz www.ultimo.cz www.freestylefrisbee.cz www.szf.sk www.discgolfovehriste.cz
Růžek boxu Růžek boxu Růžek boxu Růžek boxu

Další hry s diskem

Existuje celá řada dalších her s diskem, které však ještě nejsou tak rozšířené a nepořádají se v nich pravidelné soutěže. Většinou se jedná o hry původní, tedy hry vymyšlené speciálně pro létající disk.

Dogfrisbee

Quadruped, což je vyřazovací soutěž v hodu do dálky. Dále Super Pro Toss & Fetch, ve kterém má tým (h
Ve všech distančních disciplínách platí pouze pokus, kdy pes chytí hozený disk ze vzduchu.
Další disciplínou je freestyle, ve kterém má tým deset disků, dvě minuty a hudbu dle vlastního výběru a předvádí "taneční" sestavu, kterou hodnotí čtyři rozhodčí, kteří hodnotí provedení hráče, psa, týmové prvky a počítají, kolik disků pes chytil a kolik minul.

Stránky českého dogfrisbee najdete na http://www.discdog.cz.

Guts

Hraje pět hráčů proti pěti. Útočící družstvo hází disk proti soupeři, který stojí v řadě 14m od házejícího. Útočník musí disk hodit do prostoru kde soupeř stojí tak, aby se mu jej nepodařilo čistě chytit. Chycení musí být do jedné ruky.Ve hře Guts se pravidelně pořádá mistrovství světa (obvykle sdružené s mistrovstvím světa v ultimate), v ČR a okolí se však nepořádají žádné pravidelné soutěže.
Pravidla.

Double Disc Court

Je hra, kterou hrají dvě družstva. Každé družstvo má dva hráče a jeden létací talíř. Úkolem družstva je bránit své území (vlastní pole) proti útočníkům. Útočí se dvěma způsoby:
  • hozením jednoho ze dvou disků tak, aby se zcela zastavil v soupeřově poli, aniž by se kdy dotkl území mimo hranice hracího pole,
  • hozením tak, aby se oba talíře dotkly soupeře nebo obou soupeřů ve stejný okamžik.
Družstvo si připočte bod, kdykoliv provede úspěšný útok, nebo když protihráči hodí disk mimo hrací pole. Vyhrává družstvo, které první docílí požadovaného počtu bodů - ten je určen pravidly soutěže.
Pravidla.

Freestyle

Ve freestyle frisbee jde o žonglování a náročné triky s diskem, při kterých se využívá především jeho rotace a všech možností létat vzduchem. 
Discathlon
Je závod, ve kterém hráči hází disk po vyznačené trase. Trasa je vymezena různými překážkami, kterými musí disk proletět. Hráč nemusí absolvovat stejnou trasu jako disk. Cílem je projít trasu v co nejkratším čase.
Pravidla.


Field Events

Pod tímto názvem se ukrývají čtyři soutěže, ve kterých soupeři porovnávají své schopnosti v ovládání disku při hodech na přesnost a dálku.
Pravidla.

Accuracy
– hody na přesnost. Disk soutěžící házejí do čtvercové "branky" o straně 1,5metru (obr. č. 1). Hody provádí ze sedmi značek umístěných v různé vzdálenosti a úhlu od branky (obr. č. 2).

field-events.png


Z každého stanoviště hází soutěžící 4x. Všech 28 hodů musí provést do 7 minut. Za každý zásah si započítává jeden bod.

Hod na dálku
. Hráč má pět pokusů, které musí uskutečnit během 2,5 minuty. Počítá se nejdelší hod.

TRC
- hod do dálky s chycením disku: Hráč hodí disk z kruhového odhodiště tak, aby jej mohl opět chytit co nejdále od místa odhození. Disk smí chytit pouze do jedné ruky. Z pěti pokusů se počítá nejlepší.

MTA
- hod s měřením času, jak dlouho disk létá, než je znovu chycen: Hráč vyhodí disk tak, aby jej mohl opět chytit v prostoru vyhození do jedné ruky. Měří se čas od vyhození do chycení disku.
Růžek boxu Růžek boxu Růžek boxu Růžek boxu
comments powered by Disqus
Růžek boxu Růžek boxu Růžek boxu Růžek boxu

Nejnovější články

Ze zahraničí | 21. 8. 2014
WUCC 2014 z pohledu PDf

WUCC 2014 z pohledu PDf

Když se vám podaří vyhrát mistrovství ČR, je to dobrý. Když ho rok na to vyhrajete znova, je to paráda. Když se navíc díky tomu kvalifikujete na Mistrovství světa, je to pohádka.
Ze zahraničí | 20. 8. 2014
WUCC 2014 z pohledu PD open

WUCC 2014 z pohledu PD open

Tak trochu propadák. Tak by se asi nejvýstižněji dalo popsat vystoupení open týmu Prague devils na klubovém mistrovství světa. Nejde však o jednorázovou krizi vítězů regionu, ale o reálné postavení jihovýchodní Evropy ve světě.
Zprávy | 1. 8. 2014
WUCC 2014: dvakrát liché, jednou sudé umístění

WUCC 2014: dvakrát liché, jednou sudé umístění

PD kluci zaváhali, holky to za ně zatáhly. FUJ napínali. Turnaj skončil, v openu se opakovalo finále z roku 2010, v ženách se raduje Seattle Riot. Více v článku.
Webový portál sponzoruje Animáto - dodavatel redakčního systému zajimave produkty Hotel Lednice Rodinné domy na klíč

© 2008 www.frisbee.cz, RSS zdroje RSS zdroje
Redakce: past.redakce@gmail.com