spřátelené weby www.cald.cz www.discgolf.cz www.ultimo.cz www.freestylefrisbee.cz www.szf.sk www.ultimatefrisbee.cz

Co přinesla pravidla 2017?

Na první pohled příliš mnoho změn není a je to snad tak i dobře. Na druhý pohled se nová pravidla snažila jednak přiblížit US Ultimate pravidlům a také vyřešit některé své problematické formulace. První snaha přiblížit se Americe se vcelku zdařila a tyto změny jsou také ty zásadnější v nové verzi. Druhá snaha vyjasnit některé nešťastné formulace se podle mého názoru podařila tak napolovic, něco se zjednodušilo, ale něco se zároveň (možná trochu zbytečně) zkomplikovalo. Tak jako tak máme tu nová WFDF pravidla platná od 1.1.2017, a tak si popišme nejdůležitější změny:
 

Časové limity

Odstavec 8.5 zavádí časové limity 10 a 20 sekund na rozehrání hry po turnoveru ve Vlastním hřišti, respektive v koncové zóně. Na mezinárodní úrovni se již tyto limity používaly, teď se dostaly už i do bežných pravidel.

Kontakt je zvláštní případ faulu

Odstavec 17.4.1.3 hláška "Kontakt" je přesunuta mezi fauly markera, pokud není kontestována, není hra přerušena, ale počítaní začíná znovu od 1.

Check v zóně po nekontestovaném faulu

Nastane-li nekontestovaný faul při chytání v koncové útočné zóně, začíná hra checkem na místě faulu a po checku jde útočník rozehrát na čáru, mezitímco se přesouvá, se už můžou všichni ostatní hráči hýbat. Podle mě jedna z nejpříjemnějších změn, v Americe se takhle hraje odnepaměti a převzetím tohoto principu se vyřešilo jedno velké šedé místo ze starých pravidel.

Po picku počítání maximálně od 6

Toto vlastně není změna, stejně to bylo už dřív, ale v praxi se na to často zapomínalo. Teď je v odstavci 9.5.4 jasně řečeno, že i po picku počítání pokračuje maximálně od 6.

Ne každý smí kontestovat

Jde o odstranění chyby, která se do pravidel dostala při předchozích změnách. Nyní je v 15.10 jasně řečeno, že hlášku smí kontestovat pouze hráč, proti kterému byla hláška vznesena. Zamezí se tak podle mě nesmyslným situacím, kdy dříve mohl kterýkoliv hráč ze soupeřova týmu kontestovat například faul.

Nehráči mohou pomoci

Aby se napomohlo hladšímu běhu hry bez rozhodčích, je nyní dovoleno, podle 1.10, zeptat se při kterékoliv hlášce na názor nehrajících hráčů s lepším výhledem. Podle mě krok správným směrem, k lepší objektivitě hlášek, protože často nastávají situace, kdy hráči zapojení přímo v akci mají tu nejhorší možnou pozici na dostatečně přesné posouzení toho, co se stalo.

Opakovaná chyba markera

Po nekontestované chybě markera se počítaní VŽDY snižuje pouze o 1 (pokud poslední vyřčené číslo bylo "pět", další bude "čtyři", tady se jen upravila definice snižování), dříve se po druhé chybě začínalo počítat znovu od jedné. Ostavec 18.1.3.

Dvě vteřiny na rozmyšlenou

Podle 18.3.1.1 může obránce počkat až dvě vteřiny se zahlášením pick, aby vyhodnotil, jestli je hláška vůbec nutná. To to je snaha, aby hra nebyla tak často přerušovaná, především v případech, kdy si je třeba i útočník vědom, že udělal pick, a "počká" na svého obránce, aniž by se snažil picku využít k získání výhody.

Signalizace brick

V 9.12 je vyjasněno, že brick může signalizovat kterýkoliv útočník. Poznámka: Na tomto místě bych rád apeloval na vymýcení drobného nešvaru, který se nám často opakuje, a to signalizování bricku dvěma rukama zkříženýma nad hlavou. Toto není signál pro brick, ale pro "offside" a nový výhoz. V pravidlech je sice už dlouhá léta, že brick se signalizuje jednou nataženou rukou, ale hodně lidí to stále dělá jinak.

Timeout jen 75 vteřin

Timeout je oficiálně zkrácen na 75 vteřin, odstavec 20.3.

Poměry žen a mužů v mixu

Appendix pravidel stanovuje nové pravidlo při rozhodování, kolik žen a mužů hraje jednotlivé body v mixové kategorie. Nebude o tom už rozhodovat útok, ale týmy se budou v určování poměru pravidelně střídat. Appendix, odstavec A7.
 
Další změny jsou především ve více či méně podařeném přeformulování stávajících pravidel. Nicméně pro vyčerpávající přehled změn bych všechny odkázal na oficiální oznámení WFDF.
 
 
Co na nová pravidla říkáte? Potřebujete něco vyjasnit? Napište pod článek, zodpovíme. Anebo se podívejte do interpretací pravidel od WFDF.

Autor: Petr Héřa Haering PD, 12. 4. 2017
Poslat odkaz na e-mail