spřátelené weby www.cald.cz www.discgolf.cz www.ultimo.cz www.freestylefrisbee.cz www.szf.sk www.ultimatefrisbee.cz

Desatero hráče

Desatero MARKERA

(Obsazování hráče s diskem)

1.  Co nejrychleji zaujmi obranné postavení
2.  Oznam spoluhráčům směr obrany
3.  Udržuj váhu na špičkách nohou
4.  Neztrácej rovnováhu
5.  Při přesunu nekřiž nohy
6.  K přesunu používej nízký krok -  opačný než házeč
7.  Buď stále před házečem
8.  Rukama pohybuj v příslušné oblasti
9.  Počítej zdržování
10. Informuj spoluhráče o přihrávce

Obsazování hráče s diskem  Desatero MARKERA je dostatečně instruktivní. Při každé obraně je třeba na uvedené body myslet a využít všech svých schopností ke ztížení přihrávky. Navíc je třeba odhadnout házečovy schopnosti a zjistit podle čeho poznám okamžik kdy chce hodit. Někomu trvá dlouho, než napřáhne; někdo téměř nepivotuje a fintuje pouze rukou nebo tělem; někdo mrká či kýve hlavou.......

Okamžik odhození lze tedy odhadnout z pozorování házečova - obličeje, - pohybu pánve, - pohybu disku v ruce. Toto jsou tři hlavní sféry  vašeho pozorování. Braňte každého házeče s maximálním soustředěním, zejména ty slabší - pomáháte tím i jim. Nezapomeňte také, že po odhození disku se házeč pokusí o další náběh a tak když již víte, že jste disk neubránili, začněte od throvera odstupovat a dělat si tak náskok pro jeho další bránění. Přecházíte tak plynule do role obránce recievera.

Ája brání Markétu

Desatero DEFENDERA

(Obsazování hráče bez disku)

1. Ohodnoť schopnosti a možnosti útočníka
2. Udržuj takové postavení, aby jsi viděl svého útočníka i hráče s diskem
3. Buď stále ve střehu, nenech se překvapit
4. Užívej periferní vidění
5. Udržuj váhu těla na špičkách
6. Slovně upozorni markera na volného hráče
7. Disk se snaž vždy chytit
8. Předvídej směr náběhu
9. Co nejrychleji zaujmi správné postavení
10. Neváhej získat disk skokem (rybičkou)

Obsazování hráče bez disku  Opět je desatero vhodným a stručným návodem jak postupovat.  Doplnil bych pouze vzdálenost obránce od útočníka - v klidu max. 1,5 metru do otevřené strany. Čím kvalitnější soupeř, tím blíž se snažte stát. V pohybu /běhu/ je třeba být co nejblíže. Při zahájení náběhu bude pravděpodobně vzdálenost o něco větší. V průběhu náběhu se snažte vzdálenost co nejdříve zmenšit na minimum a buďte více na straně mezi diskem a vaším útočníkem pro Váš případný pokus chycení či sražení disku. A to i v případě, že váš hráč běží na dump. I dump je přihrávka, kterou lze bránit a ztížit. Nezapomeňte však neustále kontrolovat pohyb vašeho hráče a zároveň disku. Útočník by se neměl dostat za vaše záda - to jej nemáte pod optickou kontrolou a pozdě zjistíte, kam vlastně odběhl. Pokud je váš hráč v klidu, pomáhejte spoluhráčům voláním potřebných informací.

Pokud váš útočník získává disk a vy jste poměrně daleko /3m/, začněte obranou přihrávky přímo vpřed k vaší zóně, začněte počítat zdržování a přistupte těsně k němu. Pokud jste v okamžiku chycení byli těsně u něj nebo se dokonce pokoušeli srazit letící disk, co nejrychleji zaujměte před throverem správné postavení.Desatero  THROWERA

(Uvolňování hráče s diskem)

1. Nenech se zaskočit obráncem, nedělej vynucené přihrávky, nenech si napočítat zdržování
2. Používej periferní vidění /sleduj celou plochu hřiště před sebou = všechny spoluhráče
3. Kontaktuj očima nabíhajícího aby jsi se přesvědčil , že disk očekává
4. Užívej pivotů a klamání obránce
5. Nesignalizuj přihrávku /nedej znát obránci, např. kývnutím hlavy, že budeš přihrávat/
6. Nevybírej jednoho hráče - nečekej až se uvolní - ale nahraj tomu kdo se dobře uvolnil
7. Házej pouze jisté přihrávky
8. Rychle odhoď, když myslíš, že je uvolnění nejlepší
9. Přihrávku hoď: na dobrého chytače rychle do dobré pozice pro chycení dobře časovanou ve vhodný okamžik pro chycení 
10.Po odhození okamžitě vyběhni

Uvolňování s diskem  Pokud je obránce těsně u vás, pivotujte a naznačujte hod tak, aby nepoznal zda je to finta či skutečná přihrávka. Vlastní odhození disku provádějte s co nejkratším nápřahem a vždy v okamžiku, kdy jste přesvědčeni, že marker disk nemůže zasáhnout = je z pozice. Rozhodujte se rychle, ne zbrkle. Přihrávku realizujte dříve, než k vám obránce stihne doběhnout nebo než zaujme správnou pozici. Nezapomeňte, že máte na hřišti dalších šest spoluhráčů. Vybírejte, dle vás, nejlepší cestu ke společnému cíli.

Po odhození disku okamžitě vyběhněte, ale tak, aby jste nepřerušili náběh někoho jiného nebo nedovedli dalšího obránce do prostoru kam směřuje přihrávka vašeho týmu. Přihrávka nemusí za každou cenu směřovat vpřed, ale je to výhodnější. Disk, který je neustále v pohybu z jedné ruky útočníka k druhému, se brání velice obtížně. Přihrávky je třeba směrovat na stranu útočníka = dále od obránce.Desatero RECIEVERA

(Uvolňování hráče bez disku - nabíhání)

1.  Přemýšlej kdy a kde se pohybovat
2.  Ohodnoť schopnosti svého obránce
3.  Fintuj, klam, naznačuj
4.  Když jsi volný, kontaktuj očima házeče
5.  Disk chytej v optimálním místě
6.  Pouze natažené ruce udělají včasný chyt
7.  Chytej přihrávku nad hrudí prsty nahoru a pod hrudí prsty dolu
8.  K chycení používej obě ruce kdykoli je to možné
9.  Sleduj disk dokud jej nemáš pod kontrolou
10. Čti dráhu letu disku a reaguj na ni

Uvolňování bez disku  Náběh zahajujte dostatečně přesvědčivým klamáním. Využívejte špatného postavení svého obránce = nabíhejte směrem od něj. Utíkejte s maximálním nasazením až do chycení disku. Dodržujte pravidla náběhu pro post který hrajete. Donuťte se běžet i v případě, že pouze z potřebného prostoru odvedete svého obránce = doběhněte až na dump. Neběhejte stále ze strany na stranu - zastavte se a zamyslete nad vhodným náběhem. Bleskově reagujte na případný “svič“.

Pokud při náběhu nezískáte disk , nepřekážejte dalším nabíhajícím a na střídačce se zamyslete nad důvodem - případně se házeče zeptejte - proč vám nepřihrál. Nebojte se upozornit spoluhráče o tom, že nabíháte.  Pokud vás někdo upozorní, že nabíhá, přerušte náběh zpomalením nebo změnou směru tak, aby jste nepřekáželi. Po chycení disku rychle hledejte volného spoluhráče.Shrnutím by měly být následující řádky. Každý hráč na hřišti si musí uvědomit, že je součástí celku /týmu/ pro který musí udělat maximum a zároveň si uvědomit, že sám nezmůže nic. Na lajně před výhozem si připomenout:
1/ koho bráním, jakým způsobem a jsem - li toho schopen
2/ jakým způsobem bude moje družstvo bránit nebo útočit
3/ znát bodujícího /vyvoleného/ hráče a svůj post
4/ říci a vyslechnout připomínky k předchozí situaci či následujícímu dění
5/ kdo dává signál k zahájení hry za náš tým a kdo určuje taktiku hry
6/ pokud jsem mimo hřiště, kde mohu pomáhat svým hrajícím spoluhráčům

Předvídavost: znamená to, že se musím snažit vžít do role soupeře a vcítit se do jeho myšlení tak, abych věděl  jaké má možnosti a co udělá, abych mohl dostatečně rychle reagovat a to jak v pozici útočníka tak obránce.

Mgr. Jan Filandr (Papá)
Foto: Vašek Kocián (1, 4), Martin Řezník (2), Míša (3)

Autor: Jan Filandr, 3. 7. 2008
Poslat odkaz na e-mail