spřátelené weby www.cald.cz www.discgolf.cz www.ultimo.cz www.freestylefrisbee.cz www.szf.sk www.ultimatefrisbee.cz

Markrování a náběhy

Markrování

Markrování je aktivní činnost, ne pasivní. Jde o snahu reagovat na cokoli házející dělá a snažit se ztížit každý jeho hod. Čím lepší a tvrdší markrování tím méně práce mají ostatní obránci ubránit nabíhající. 
Následují tipy jak  zlepšit tvoje markrování, možná některé už děláš:
 • Měj váhu na špičkách. Musíš být schopný reagovat a pohybovat se rychle a to je     neuskutečnitelné pokud máš váhu na patách. Když se mírně předkloníš, získáš lepší rovnováhu.
 • Sniž těžižtě těla. Ohni se, nebo aspoň pokrč kolena. Pokud dobře markruješ pak ucítíš že tě tahá přední strana stehen. Tak můžeš nechat ruce níž a mít lepší rovnováhu.
 • Měj ruce dole a roztažené. To ti také pomůže udržet rovnováhu. Samozřejmě ale, pokud budeš chtít zabránit vysokému hodu tak budeš muset zvednout ruku. Většinou ruka, která je na otevřené straně by měla být co nejníž, protože je mnohem těžší hodit dobrý hod z vyšší výšky.
 • Nauč se rozpoznat náznaky. Plno házejících dělá naprosto zřejmé náznaky bez úmyslu odhodit. Pokud je dokážeš rozpoznat, nenalákají tě abys je následoval/a a nechal/a je snadno odhodit jinam.
 • Nepřežeň markrování do otevřené strany. To není tvoje práce zastavit hod do otevřené strany. To je práce obránce. Pokud se necháš prolomit, protože si se snažil/a zastavit hod do otevřené, pak je to tvoje chyba.
 • Zvolej „UP!“ nahlas, když házející odhodí. Tak obránci mohou mrknout kolem sebe kde je disk, protože jinak sledují útočníky. Pokud hodí dlouhou zvolej: „Up dlouhá!“, aby obránce dlouhého nebo posledního hráče měl dostatek času zjistit kde disk je.

Pokročilé markrování

Většina již zmíněného jsou zobecnění. Většina tipů platí pro většinu hráčů, ale pro opravdu dobré markrování nic nepřebije znalost házejícího. Pokud víš jaký druh hodu házející má v oblibě, jaké používá klamání a jak prolamuje obranu, pak můžeš přizpůsobit své márkrování, tím máš daleko větší šanci na handblok stejně tak jako markrovat daleko efektivněji. Někdy ale klasické markrování je nevhodné a situace vyžaduje markrovat trochu jinak. Schopnost rozeznat tyto situace je důležitá a vědět jak na ně reagovat ještě více.
 • Odstup si. Marker může stát nejblíže na šířku jednoho disku od házejícího, ale vždy je tato vzdálenost výhodná. Proti sebevědomým házejícím, kteří rádi hází podhozené, je často nejlepší si o jeden až dva kroky odstoupit. Je sice snazší obhodit obránce, ale docela spolehlivě to znemožní podhození. Také možnost sražení disku rybičkou je větší.
 • Ruce dole/nahoře? Obvykle je lepší nechat ruce dole, protože hody ze spodu bývají často nebezpečnější, i když to neplatí absolutně. Pokud bráníte házejícího který rád hází hammery nebo vysoko vypuštěné hody, pak může být vhodné nechat vaši ruku trochu nahoře. Tím máte větší šanci zbloknout i jeden z těchto vysoko vypuštěných hodů. 
 • Pozor na klamání. Jak již bylo zmíněno, nespolkněte chabé klamání. Pokud znáš házejícího, pak je to o něco snazší, protože mají tendenci používat stále ty stejné triky jak se vás zbavit.
 • Straight up. Občas se při hře naskytne situace kdy bránění jedné strany není vhodné. Obvykle po dlouhé přihrávce, když bráníte člověka, jež ji právě chytil a ve vaší zóně je volný útočník (pozn. pokud teprve útočník přibíhá, je TVOJE ZODPOVĚDNOST si jej přebrat a bránit). Házející se pokusí mu nahrát dříve než k němu doběhne obránce. V tomto případě, je tvým úkolem ztížit tuto přihrávku po co nejdelší dobu. Nejlepším způsobem je právě použití obrany straight up. Tzn. Že místo stání při jedné straně házejícího, si stoupneš přímo před něj snažíš se zblokovat jakýkoliv hod. Obvykle je dobré ustoupit o jeden až dva kroky, abys získal/a o něco víc času na sražení disku. Tato obrana se používá jen na pár sekund, než se obránci srovnají.
 • Zastavit dlouhou. Někdy je zřejmé, že házející se chystá hodit dlouhou, většinou když někdo utíká sám do zóny. Potřebujete rozeznat tyto situace a snažit se ztížit dobrou dlouhou přihrávku, jak nejlépe dovedete. To se často provádí pomocí straight up obrany. Kopírujte všechny náznaky, protože je důležité zastavit dlouhou za každou cenu, i za cenu snadné krátké přihrávky. Všimněte si, že většina hráčů hází dlouhou bekhendem, takže se více zaměřte na bekhendovou stranu házejícího. Stejně jako u straight up se tento druh markrovani používá pouze na pár sekund.
 • Kde jsou nabíhající? Jestliže máte obzvláště dobré periferní vidění, pak můžete být schopní říci kam nabíhající běží. Tak se můžete trochu více zaměřit při márkrování právě na tuto stranu. Jednou z možností, jak toto zjistit, jsou oči házejícího – je obtížné klamat očima. Dalším způsobem, je komunikace mezi obránci „No break!“, „Ne Lajna!“ -- když se marker ma více zaměřit na zavřenou stranu. „Otoč!“ je zvolání na obránce, aby na vteřinu otočil obranu, když nabíhající je volný v otevřené straně.
Hlavně si pamatuj, že markrování je aktivní činnost, ne pasivní. Snaž se omezit snadné přihrávky – ztěžuj mu to. Hýbej se, hýbej rukama,ale nenech se prolomit!

Náběhy

Některé rady pro nabíhání , které můžete vyzkoušet, (www.AFDA.com)

Znát házejícího

Jednou z prvních věcí, které si musíme uvědomit, je KOMU nabíhám. Nemá smysl mít okolo sebe deset metrů volno v zavřené straně, když házející je začátečník, který se ani nepokusí prolomit markera. Pokud házející rád prolamuje obranu, je občas výhodné naběhnout přímo do zavřené, s tím že váš obránce pravděpodobně zůstane pár metrů za vámi. To je ještě výhodnější pokud váš obránce stojí v otevřené straně. Zkoušejte a poznejte, které hody házející má rád a podle toho přizpůsobte své náběhy.

Přelstěte svého obránce

Dalším aspektem k zamyšlení je váš obránce. Někdy můžete prostě a jednoduše proběhnout okolo vašeho obránce. Někteří obránci mohou být rychlí, ale nedokážou rychle změnit směr. Sprint jedním směrem, následovaný rychlou změnou směru je může setřást. Avšak většinou budete bránit někoho zhruba podobných schopností, a to budeme předpokládat ve zbytku této sekce.

Možnosti jsou, že váš obránce se postaví několik málo metrů před vámi a mírně do otevřené strany. Obráncovým cílem je vidět vás, za každou cenu.  Proto, úspěšný náběh často donutí obránce otočit se kolem dokola. Obránce začne couvat, ale protože dokážete běžet rychleji dopředu než on vzad, bude se muset nakonec otočit. V tomto momentu udělejte fintu nebo dvě,  dokud obránce, který se právě dívá jiným směrem, jde na druhou stranu. Pak by jste měli být volní. Plno nabíhajících dělá tu chybu, že začínají fintu do strany, zatímco jejich obránce je stále schopný je sledovat. Obránce může jen tak stát a dívat se a když útočník konečně vyběhne jedním směrem, může jej bez problémů sledovat.

Příklady pro náběhy

Je důležité si vytvořit zásobárnu různých náběhů. Každý má pár náběhů, které opakuje pořád dokola. Avšak v těžkém zápase nebo proti dobrým obráncům tyto stále opakované nemusejí fungovat. Musíte být schopni přizpůsobit vaše náběhy probíhající hře, vaší pozici a co je nejdůležitější,  musíte nutit obránce hádat „KAM?“! Každý v týmu by měl být schopný provést následující náběhy, bez ohledu na to jak často je může využít. Pamatujte, že naběhnout se dá ODKUDKOLI  na hřišti, KAMKOLIKDYKOLI!

Základní náběh

Základním typem náběhu k disku je náběh z jedné strany na druhou. Útočník vyběhne na jednu stranu, a zničehonic se ostře otočí na druhou. Můžete udělat jeden dva nebo více náznaků (ne příliš mnoho). K ostré změně směru by jste měli:
 • snížit těžiště
 • použít méně, mohutnějších kroků
Běž rychle
Ať už rychlý start nebo sprint vás může jednoduše dostat před obránce.

Rameno před obránce
Dostaňte své rameno a nohu před obránce a pak chraňte svůj náběh tělem.

Fajfka
Podobný jako náběh zpoza disku. Běžte přímo na házejícího až se dostanete blízko a do zavřené strany, až se házející schová za markerem. Pak se otočte na místě a vystřelte do otevřené pro disk.

Husí krok
Náhlá změna rytmu a/nebo směru, které obránce nezachytí včas.
 
747
Matení hlavou. Sledujte imaginární disk postupující vpřed a kolem vás. Jakmile se váš obránce ohlédne, vyběhněte proti disku.

Klamné chycení
Běžte k jedné straně, vyskočte a předstírejte chycení disku ve výši očí, pak se otočte a naběhněte do jiného směru

Zezadu
Z konce lajny, naznačte náběh jako dlouhý (dozadu a od lajny aby nedošlo k picku), a najednou se prudce otočte k disku a běžte podél lajny. Hod by měl být pomalejší aby byl snadnější pro chycení a dovolil eliminovat chybu.

Zepředu
Ze začátku lajny, naznačte náběh dopředu a do otevřené strany pak se prudce otočte a běžte zavřenou stranou pro dlouhou, která by měla přiletět z otevřené. Měli by jste se snažit chytit disk přilétající k vám přes rameno a ne dívat se jak vám prolítává nad hlavou. 
Izolace
Na začátku se postavte do otevřené strany a nejméně 10 m od lajny. Přesvědčete se, že jste také dost blízko házejícímu (15m max). Potom můžete naběhnout kamkoliv chcete. Nejčastější náběh je naznačit náběh dopředu a běžet dozadu a naopak. Tento druh náběhu je velmi obtížné pokrýt pokud nabíhající se obrátí znenadání. Je velmi užitečný při obraně PAST a může vést k získání velkého postupu podél postraní čáry.

Kontakt očí  (Útok z dumpu)

Stoupnout si do otevřené strany tak 5-10m daleko od házejícího. „Mrkněte“ na něj. Pokud se obránce dívá spíš na házejícího než na vás, pak VY by jste měli začít krátkým náběhem pro snadnou přihrávku k jedné straně. Pokud stojí vedle vás (jak se v současnosti nejčastěji hraje), musíte je donutit k otočení tím, že se hýbnete do jejich slepého úhlu nebo se jednoduše pohnout a vytlačit je k jedné straně, tak že  druhou budete mít pro přihrávku.

Zpoza disku do zavřené
Postavte se za házejícího a do zavřené. Naznačte náběh pro dump a pak běžte dopředu a šikmo do otevřené. Přihrávka by být hozena dostatečně včas a pomalu, tak aby se dala snadno doběhnout. Nebo naznačte náběh šikmo vpřed do otevřené a pak běžte pro dump. Toto je velmi cenný náběh pokud je házející zavřen v Pasti u lajny.

Mgr. Jan Filandr (Papá)

Autor: Jan Filandr, 30. 6. 2008
Poslat odkaz na e-mail