spřátelené weby www.cald.cz www.discgolf.cz www.ultimo.cz www.freestylefrisbee.cz www.szf.sk www.ultimatefrisbee.cz

Okénko do pravidel - Díl 6.

Nová pravidla WFDF si vytyčila za úkol přiblížit se více pravidlům USA Ultimate (USAU), zlepšit podmínky pro hru bez externích rozhodčích a pro změnu učinit hru trochu plynulejší.

V pravidlech je několik zásadnějších změn a několik změn víceméně technických. Troufnu si nicméně říci, že značnou část zásadních změn spousta hráčů stejně moc nepocítí, protože daná pravidla ani pořádně neznala...

Zdržování hry (8.6.2 a 10.4.1)

Zavedena možnost zahájit počítání i v případě, že útočník nedrží disk.
Jak víme, po turnoveru se musí házeč přibližovat k disku alespoň rychlostí chůze. Pokud se zastaví tři metry od disku a například začne dirigovat spoluhráče pro následující útok, může mu obránce nahlásit „zdržování hry“. Když házeč pořád otálí, může obránce začít počítat. To je popis situace po turnoveru, tedy případ pravidla 8.6.2. V případě druhého pravidla (10.4.1) platí to samé po zastavení hry, tentokrát je pravděpodobnější scénář, že s uvedením disku do hry váhá obránce (marker). Házeč (po varování: „zdržování hry“) může checknout disk bez toho, aby se ujistil, že jsou obránci připraveni.

Změna počítání stání (9.1)

Byla zrušena vteřinová mezera mezi slovy „stání“ a „jedna“. Dříve mělo slovo „stání“ funkci nuly, nyní může být tak trochu součástí jedničky. To samé platí pro zahájení počítání od jakéhokoliv čísla („stáníšest“). Účelem je sladění s pravidly USAU a asi přiblížení reálné praxi.

Zjednodušení zahájení počítání po zastavení hry (9.5)

Nejedná se o masivní změnu, ale pravidla ohledně zahájení počítání se mění takto:
  • po nekontestovaném přestupku obrany (př. marker fauluje házeče) se počítá od jedné = „stáníjedna“
  • po nekontestovaném přestupku útoku (útočný faul, pick) se počítá tam, kde se skončilo. Když bylo poslední číslo před faulem šest, pokračuje se „stánísedm“. Jenom když bylo poslední číslo devět, počítá se od devítky („stánídevět“)
  • po kontestovaném napočítání se počítá od osmi („stáníosm“)
  • po kontestovaných hláškách se počítá tam, kde se přestalo, ale nejvýš od šesti.

Zrušení double turnoveru (13.6)

Nejde tedy o úplné zrušení, ale jde o to, že když obránce chytí disk a z nějakého důvodu jej úmyslně položí na zem nebo pustí (třeba aby hrál někdo jiný), není to double turnover. Rozehrávat nicméně dál musí ten samý hráč. Důvodem tohoto pravidla je zvýšení efektivity při rozhodování, jinak řečeno minimalizace hádek. Myslím, že u nás jsem to moc neviděl, ale méně zkušenému hráči se může stát, že po pěkné obraně chce předat disk dobrému handlerovi. Trestat ho a celý tým turnoverem nutně vedlo k frustraci a zbytečným emocím.

Jak někdo poznamenal v diskusi, nabízí se pěknou chycenou obranu oslavit spikem, pak disk sebrat, a hrát dál. Ale asi by to nebylo úplně spiritové a nakonec ani moc prospěšné pro tým.

Pouze házeč může hlásit přestupky markera (15.5)

Z důvodu sladění s pravidly USAU může přestupky jako rychlé počítání (fast count), obkročení pivotovací nohy (straddle), vzdálenost (disc space), ovinutí (wrapping), dvojité bránění (double team) a kontakt nebo faul hlásit pouze házeč. Nic ovšem nebrání spoluhráčům, aby méně zkušeného házeče upozornili, že si má třeba double team nahlásit.

Pokračování ve hře (16.3)

Bez ohledu na to, kdy byla hláška (faul, přestupek) nahlášena, pokud se oba týmy shodnou, že neovlivnila hru, tak se disk nevrací a hraje se dál.
V praxi – když protihráč skóruje a já jsem si těsně před hodem nahlásil pick na druhé straně hřiště, bod se počítá. Trochu jiná situace – nahlásím si jako házeč faul, disk nicméně letí spoluhráči přímo do náruče a ten ho regulérně palačinkově dropne, měl by to být turnover (pochopitelně lze brát v úvahu, že disk se třeba jenom kvůli faulu málo točil a proto se hůř chytal, ale to už je na zvážení na hřišti).


MENŠÍ ZMĚNY

Mezi méně zásadní změny v pravidlech patří zejména tyto:
1.3.7 a 1.3.8 – Hráči by měli hlásit jen takové porušení pravidel, které výrazně ovlivnilo danou hru
2.4 – V angličtině se změnilo označení „Playing field proper“ (Vlastní hřiště) na „Central zone“. Hřiště se tedy skládá z jedné „Central zone“ a dvou „End zone“. V českém překladu jsme se rozhodli ponechat původní označení.
2.5 – Brick mark se posunul z 20 m na 18 m.
7.2 – Oba týmy musí před výhozem signalizovat připravenost (to myslím v Česku stejně děláme).
7.5 – Upřesnění offsidu: útočící tým musí nahlásit offside předtím, než se dotkne disku.
8.5 – Když útočící hráč po výhozu výrazně posune disk (kopne do něj), může obránce požadovat rozehrávku z místa, kde by disk byl bez posunutí. Na rozdíl od minulých pravidel se při tom ale nezastavuje hra.
12.11 – Hráči nesmí používat k bránění v pohybu protihráče ruce a nohy
13.4 – V případě těchto turnoverů se zastavuje hra a musí začít checkem: podání (hand-over), naražení (deflection), dvojitý dotek (double touch), napočítáno (stall-out) a nekontestovaný útočný faul.
13.11.2.1 - Při rozehrávce po turnoveru ve vlastní obranné zóně může útočník signalizovat, že bude hrát ze Základní čáry (zdvižením natažené ruky před zvednutím disku)
14.1.1 - Hráč, který si myslí, že skóroval, může nahlásit „bod“ a tím zastavit hru. Pokud si hráči na toto pravidlo v zápalu hry vzpomenou, mohlo by to předejít hádkám v případech, kdy skórující hráč zahodí disk v domnění, že je in, ale protihráč hlásí „not in“ a „turnover“ (pro nás nejslavnější hádka tohoto typu proběhla mezi Viksjofors a Doublewide v posledním bodě čtvrtfinále WUCC2010 a trvala přes dvacet minut...).
15.8 – Upřesnění případu, kdy hráč omylem zastaví hru kvůli tomu, že špatně slyšel nebo nerozuměl hlášce. Hra pak začíná po checku ze stejné situace, kde byla přerušena.
17.10.2 – Upřesnění případu, kdy se omylem srazí dva hráči. Taková srážka je podle nových pravidel posuzována jako vzájemný faul – tedy stejně jako kontestovaný faul.
18.1.1.4 – Upřesněná definice Ovinutí (wrapping). Anglicky definice zní: „a line between a defensive player’s hands contains the thrower’s pivot point,“ v českém překladu tedy: „spojnice rukou bránícího hráče prochází přes pivotovací bod házeče“. Věřím, že techniky taková definice rozhodně neuspokojí, takže pro ně nabízím český výklad: "průmět tvaru tvořeného pažemi bránícího hráče do roviny země zahrnuje pivotovací bod házeče".
18.1.1.5 - Zajímavá změna, která je v materiálech WFDF označena jako méně významná, ale může mít velký dopad na obranné strategie. Jedná se o novou definici Dvojitého bránění (Double team). Doteď jsme byli zvyklí, že Dvojitého bránění se obránci nedopouští, pokud je ve vzdálenosti 3 m od nich jiný útočník než házeč. V praxi to znamenalo, že když do zámku zónové obrany vběhne útočník pro krátkou přihrávku, může se na házeče teoreticky sesypat všech sedm obránců (dokud se druhý útočník zase nevzdálí). Nyní je v definici přidán požadavek, aby obránce druhého útočníka také těsně bránil (podle definice Těsného bránění, tedy „reaguje na jeho pohyb“). Znamená to tedy, že podle nových pravidel se v třímetrovém okolí od házeče může vyskytovat kromě markera jenom takový obránce (obránci), který zároveň vědomě brání jiného útočníka.
18.1.6 – Upřesněno, že pokud marker nezareaguje na hlášku Rychlé počítání (Fast count) snížením počítání, může házač nahlásit Přestupek (Violation). To zastaví hru a mohou si to vyříkat.
18.3.1 – V definici Picku je použit pojem Těsné bránění (Guardening), což podle definice znamená, že obránce, který hlásí Pick, musí být vzdálen od útočníka maximálně 3 metry (v momentě, kdy k picku došlo). Jedná se o návrat k přesnému určení vzdálenosti pro hlášení Picku, který jsme znali z dřívějších verzí pravidel (tehdy byl 5 m), zároveň se tím pravidla přibližují USAU.
19.1.1 – Zranění (Injury time out) může hlásit kdokoliv z týmu zraněného hráče (dříve to teoreticky podle pravidel bylo možné jenom když samotný zraněný nebyl schopen zranění zahlásit).
19.1.3 – Novinka pro zraněného hráče – pokud si zranění přivodil sám (tedy ne v důsledku kontaktu s protihráčem), může si vybrat, jestli vystřídá, nebo vybere Oddechový čas (Time out) pro svůj tým. Dříve, pokud nebyl zraněn kvůli faulu, musel vystřídat.
19.3.1 – Upřesnění pokračování ve hře po zranění, které nebylo způsobeno faulem. Nahrávka nebo turnover se počítají a hra pokračuje.
20.5 – Mezi body může Oddechový čas (Time out) zahlásit libovolný hráč, ne jenom kapitán. V českých podmínkách asi opravdu jedna z nejméně důležitých změn...

Definice

  • Přidána definice Ovlivnění hry (Affect the play): V podstatě jde o to, že Ovlivnění hry se počítá tam, kde byl nejspíš výrazně změněn výsledek dané herní situace (viz pick na hráče, který dostává disk, vs. pick na druhé straně hřiště)
  • Přidána definice Iniciování kontaktu (Initiate contact): To si přečtěte, ale jednoduše – kontakt iniciuji, pokud se dotknu protihráče, který stojí nebo se pohybuje v souladu s pravidly.
Pravidlům a jejich aktualizacím se věnuje stránka rules.wfdf.org, kde najdete kromě pravidel ke stažení ve všech možných jazycích také diskuse a interpretace jednotlivých bodů.

Autor: Štěpán Materna, 10. 3. 2013
Poslat odkaz na e-mail