spřátelené weby www.cald.cz www.discgolf.cz www.ultimo.cz www.freestylefrisbee.cz www.szf.sk www.ultimatefrisbee.cz

Další sporty s diskem

Existuje celá řada dalších her s létajícím diskem. Většinou se jedná o sporty původní, tedy vymyšlené speciálně pro létající disk.

Dogfrisbee

Dogfrisbee je sport, který hrají týmy složené z člověka a psa. Divácky nejatraktivnější disciplínou je freestyle, ve kterém má tým deset disků, dvě minuty a hudbu dle vlastního výběru. Předvádí "taneční" sestavu, kterou hodnotí čtyři rozhodčí, kteří hodnotí provedení hráče, psa, týmové prvky a počítají, kolik disků pes chytil a kolik minul.
 
Z distančích disciplín stojí za zmínku quadruped, což je vyřazovací soutěž v hodu do dálky. Dále Super Pro Toss & Fetch, ve kterém má tým 90 sekund na získání co nejvyššího počtu bodů. Hřiště je rozděleno na zóny, čím delší přihrávku pes chytne, tím víc bodů. Půl bodu navíc je za chycení disku ve výskoku.
Ve všech distančních disciplínách platí pouze pokus, kdy pes chytí hozený disk ze vzduchu.

Stránky českého dogfrisbee najdete na http://www.discdog.cz

Freestyle

Ve freestyle frisbee jde o žonglování a náročné triky s diskem, při kterých se využívá především jeho rotace a všech možností létat vzduchem. 

Double Disc Court

DDC je hra, kterou hrají dvě družstva. Každé družstvo má dva hráče a jeden létací talíř. Úkolem družstva je bránit své území (vlastní pole) proti útočníkům. Útočí se dvěma způsoby:
  • hozením jednoho ze dvou disků tak, aby se zcela zastavil v soupeřově poli, aniž by se kdy dotkl území mimo hranice hracího pole,
  • hozením tak, aby se oba talíře dotkly soupeře nebo obou soupeřů ve stejný okamžik.
Družstvo si připočte bod, kdykoliv provede úspěšný útok, nebo když protihráči hodí disk mimo hrací pole. Vyhrává družstvo, které první docílí požadovaného počtu bodů - ten je určen pravidly soutěže.
Pravidla.

Guts

Hraje pět hráčů proti pěti. Útočící družstvo hází disk proti soupeři, který stojí v řadě 14m od házejícího. Útočník musí disk hodit do prostoru kde soupeř stojí tak, aby se mu jej nepodařilo čistě chytit. Chycení musí být do jedné ruky.Ve hře Guts se pravidelně pořádá mistrovství světa (obvykle sdružené s mistrovstvím světa v ultimate), v ČR a okolí se však nepořádají žádné pravidelné soutěže.
Pravidla.

Discathlon

Je závod, ve kterém hráči hází disk po vyznačené trase. Trasa je vymezena různými překážkami, kterými musí disk proletět. Hráč nemusí absolvovat stejnou trasu jako disk. Cílem je projít trasu v co nejkratším čase.
Pravidla.

Field Events

Pod tímto názvem se ukrývají čtyři soutěže, ve kterých soupeři porovnávají své schopnosti v ovládání disku při hodech na přesnost a dálku.
Pravidla.

Accuracy

Hody na přesnost. Disk soutěžící házejí do čtvercové "branky" o straně 1,5 metru (obr. č. 1). Hody provádí ze sedmi značek umístěných v různé vzdálenosti a úhlu od branky (obr. č. 2).
 
Z každého stanoviště hází soutěžící 4x. Všech 28 hodů musí provést do 7 minut. Za každý zásah si započítává jeden bod.
Field Events

Hod na dálku.

Hráč má pět pokusů, které musí uskutečnit během 2,5 minuty. Počítá se nejdelší hod.

TRC

Hod do dálky s chycením disku: Hráč hodí disk z kruhového odhodiště tak, aby jej mohl opět chytit co nejdále od místa odhození. Disk smí chytit pouze do jedné ruky. Z pěti pokusů se počítá nejlepší.

MTA

Hod s měřením času, jak dlouho disk létá, než je znovu chycen: Hráč vyhodí disk tak, aby jej mohl opět chytit v prostoru vyhození do jedné ruky. Měří se čas od vyhození do chycení disku.
Poslat odkaz na e-mail

Další informace