spřátelené weby www.cald.cz www.discgolf.cz www.ultimo.cz www.freestylefrisbee.cz www.szf.sk www.ultimatefrisbee.cz

Continuation Rule

Aneb konec dobrý, všechno dobré.
Letos jsem byl poprvé v Rimini na Paganellu. Hraje se tam podle směsice pravidel WFDF, BULA a UPA. Konkrétně pravidlo Pokračování v hře, Continuation rule, je tam bráno podle UPA pravidel. Při hře nám pak kolem tohoto pravidla vznikly diskuse, které sice vždy byly urovnány bez větších problémů, ale každá diskuse poškodí plynulost hry.

Potíže způsobovala především tato situace: obránce v poli zahlásí přestupek, pick nebo faul, útočník který stojí nejblíže, hlášku slyší a přestane hrát, ale házeč tuto hlášku nezaregistroval (třeba proto, že fouká silný vítr nebo obránce nebyl dost hlasitý atd.) a pokračoval ve hře přihrávkou na hráče, který už mezitím přestal hrát. Přihrávka byla zkažená a pak začali diskuse, zda to byl či nebyl turnover.

Vrtalo mi hlavou, jak má tohle pravidlo správně fungovat. K takovým diskusím by přece normálně nemělo docházet. Buď je chyba v UPA pravidlech nebo tomu já špatně rozumím. Začetl jsem se podrobněji do UPA i WFDF pravidel. Nečekaně se ukázalo, že jsem tomu špatně rozuměl já… Podstatný je v tomto pravidlu okamžik zastavení hry.

Nejprve popíšu, jak je Continuation rule v našich zemích běžně chápáno. Budu se zaobírat pouze případem, kdy je přestupek hlášen proti útoku, opačný případ nezpůsobuje většinou problémy.
 1. Dojde-li k hlášce v době, kdy je disk ve vzduchu, čeká se, jak situace dopadne, nedokončená přihrávka je brána jako turnover a hra pokračuje bez přerušení, dokončená přihrávka se vrací zpět k házeči.
 2. Dojde-li k hlášce v okamžiku, kdy disk stále drží házeč, který však po tomto okamžiku disk odhodí, hra je zastavena a disk se vrací k házeči bez ohledu na to, jestli byla přihrávka dokončena nebo ne.

Takový princip byl v zásadě uplatněn ve WFDF pravidlech platných v letech 2002 až 2006. V nich se říká, odstavec 404.17.B.1 , že je-li disk ve vzduchu v okamžiku faulu, přestupku či picku, hra pokračuje dokud není rozhodnuto o držení disku. V odstavci 404.05.E.2  se říká, že je-li hra zastavena, hráči by měli zůstat stát na svých místech. To, že je hra zastavena v okamžiku hlášky, je napsáno v odstavci 404.13.F  pro případ faulu a v odstavci 404.14.C  pro pick. Proti tomuto principu trochu stojí odstavec 40417.B.1 , který řeší případ, kdy házeč odhodí disk po tom, co byly nahlášeny kroky. V takovém případě hra pokračuje, dokud není rozhodnuto o držení disku (tento případ byl myslím v praxi často ignorován).
 
V současných WFDF pravidlech, platných od 1.4.2007, je situace trochu zpřehledněna. Odstavec 17.1.2  říká obecně pro přestupky, že hra je přerušena v okamžiku hlášky, pokud není uplatněno pravidlo Pokračování ve hře (Continuation rule), popsané v sekci 18. Obdobně pro faul, odstavec 16.1.2. Pokračování ve hře je pak definováno v sekci 18 tak, že nastává ve dvou případech. Zaprvé, pokud je disk v okamžiku hlášky již ve vzduchu, odstavec 18.1 . Zadruhé, když je hlášena hláška proti házeči, který se následně pokusí o přihrávku, odstavec 18.2 . V situacích, kdy je přestupek či faul zahlášen proti jinému útočníkovi než házeči, není pravidlo Pokračování ve hře aplikováno a hra je zastavena v okamžiku hlášky.

Jak to vypadá v 11. edici UPA pravidel? Continuation rule je řešeno v odstavci XVI.C  a následných pododstavcích. Přímo v odstavci XVI.C  je řečeno, že pokaždé, kdy je zahlášena hláška, je Continuation rule použito a hra je zastavena až v okamžiku, kdy házeč potvrdí, že k hlášce došlo. Všichni hráči v poli tedy pokračují ve hře, dokud hru nezastaví házeč, který by měl dát viditelně či slyšitelně najevo, že je hra přerušena. Zajímavé pravidlo nastává, pokud hlásí hlášku útočící tým, ať házeč nebo útočník v poli, následně se házeč pokusí o přihrávku,a i když tato přihrávka dopadne úspěšně pro útok, je disk vždy vrácen zpět k házeči (odstavce XVI.C.1.a.2 a XVI.C.2.a.2 ). Je to pravděpodobně snaha o snížení počtu hlášek, neboť pokud už útočník zvolá hlášku, nemůže si jen tak zkusit přihrát s vědomím, že se k němu disk v případě neúspěchu zas vrátí.
 
Co z toho všeho tedy plyne? Nejprve asi to, že pokud hrajete podle UPA pravidel, nezastavujte se automaticky, pokud zaslechnete nějakou hlášku. Není na tom nic nespiritového, je to v rámci dobře promyšlených pravidel. Hru v UPA v takovém případě zastavuje házeč. A hrajete-li podle WFDF pravidel, dohrávejte vždy disky, které jsou ve vzduchu. A dobře si rozmyslete, jestli budete zkoušet přihrávat, pokud proti vám obrana zahlásila hlášku. Ať to lítá!

Héřa
Originální znění uvedených pravidel:
 1. 404.05.E.2 Player"s Movement to Stop: Whenever play is halted other than after a goal or at the end of a period of play, the movement of all players must quickly stop so that the relative positions of the players at the time of the stoppage is preserved as closely as possible. The players shall remain in their respective locations until the marker restarts play by touching the disc held by the thrower. During the check, the players shall ascertain the proper positioning of all the players and the players" readiness to continue.
 2. 404.13.F Player Positioning: After a foul is called, all players shall remain in the position they held at the time of the foul until play is resumed.
 3. 404.14.C Picks: No player may establish a position, or move in such a manner, so as to obstruct the movement of any player on the opposing team. In the event of a pick, the obstructed player shall immediately call "Pick," loudly. Play shall then be stopped and be resumed only after a check, with the stall count resuming from the point of interruption or to five if the count is over five.
 4. 404.17.B.1 If a foul, violation or pick is called while the disc is in the air, play continues until possession of the disc is gained.
 5. 16.1.2. If the continuation rule (Section 18) is not in effect, play stops after a Foul is called.
 6. 17.1.2. If the continuation rule is not in effect, and it is not the first marking violation for that Stall Count, play stops after a Violation is called.
 7. 18.1. If a foul or violation occurs when the disc is in the air or while the thrower was in the act of throwing, play continues until possession has been established.
 8. 18.2. If the foul or violation was called against the thrower (e.g. travel or offensive foul by the thrower), and the thrower attempts a pass after the call, play continues until possession has been established.
 9. XVI.C Any time an infraction is called, the continuation rule applies. Continuation Rule: Play stops when the thrower in possession acknowledges that an infraction has been called. If a call is made when the disc is in the air or the thrower is in the act of throwing, or if the thrower fails to acknowledge the call and subsequently attempts a pass, play continues until the outcome of that pass is determined. For the purpose of the continuation rule, an uncontested stall that occurs after another call is treated the same as an incomplete pass. Play then either stops or continues according to the following conditions: …
 10. XVI.C.1.a.2 If the infraction occurred before the thrower was in the act of throwing (II.T.3) … If the pass was complete, play stops and possession reverts to the thrower.
 11. XVI.C.2.a.2 If the offense called the infraction after the thrower began the act of throwing or if the defense called the infraction, play continues un-halted. Players should announce “play on”.

Autor: Petr Haering, 3. 6. 2008
Poslat odkaz na e-mail